Adatvédelmi tájékoztató
Ez az adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) leírja, hogy a NetEnglish Solutions OÜ Magyarországi Fióktelepe („Szolgáltató” vagy „mi”) hogyan gyűjt, őriz és használ az Ön személyes azonosításra alkalmas információikat („Személyes adatok”), amelyeket Ön („Felhasználó” vagy „Ön”) az IniLingo.hu webhelyen vagy a cég bármely terméke vagy szolgáltatása (együttesen: „Weboldal” vagy „Szolgáltatások”) használata közben megad.
Azt is leírja, hogy milyen választási lehetőségek állnak rendelkezésre az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, valamint azt, hogy hogyan érheti el és frissítheti ezeket az információkat. A jelen Szabályzat nem vonatkozik a nem a mi tulajdonunkban lévő vagy általunk irányított vállalatok gyakorlatára, illetve olyan magánszemélyekre, akiket nem alkalmazunk vagy irányítunk.
Az információk automatikus gyűjtése
Elsődleges prioritásunk az ügyfelek adatainak biztonsága, és ennek megfelelően a naplózás mellőzésének irányelvét használjuk. Csak minimális felhasználói adatot dolgozunk fel, ha lehet, csak annyit, amennyi a Weboldal vagy a Szolgáltatások fenntartásához feltétlenül szükséges. Az automatikusan gyűjtött információkat csak a lehetséges visszaélések azonosítására és a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatok generálására használjuk fel. Ezeket a statisztikai információkat nem összesítjük oly módon, hogy a rendszer bármely felhasználóját azonosítani lehessen.
Személyes adatok gyűjtése
Felkeresheti a webhelyet anélkül, hogy közölné velünk, ki ön, vagy olyan információt közölne, amely alapján valaki konkrét, azonosítható személyként azonosíthatná Önt. Ha azonban használni kívánja a Webhely egyes funkcióit, előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatokat (például nevet és e-mail címet) kérünk öntől. Megkapunk és tárolunk minden olyan információt, amelyet tudatosan megad nekünk, amikor fiókot hoz létre, tartalmat tesz közzé, vásárol, vagy bármilyen online űrlapot kitölt a Weboldalon. Szükség esetén ezek az információk a következőket tartalmazhatják:
- Személyes adatok, például név, lakóhely stb.
- Elérési adatok, például email cím, cím stb.
- Fiók részletei, például felhasználói név, egyedi felhasználói azonosító, jelszó stb.
- Fizetési információk, például hitelkártyaadatok, banki adatok stb.
- Bármilyen egyéb anyag, amelyet saját döntése alapján elküld nekünk, például cikkek, képek, visszajelzések stb.
Dönthet úgy, hogy nem adja meg nekünk a személyes adatait, de akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a Webhely egyes funkcióit. Azok a felhasználók, akik nem biztosak abban, hogy milyen adatok kötelezőek, nyugodtan fordulhatnak hozzánk. (Az összegyűjtött adatok minden egyes felhasználásának részletes leírása a szöveg későbbi részében olvasható.)
Az összegyűjtött információk felhasználása és feldolgozása
Annak érdekében, hogy Weboldalunkat és szolgáltatásainkat elérhetővé tegyük az Ön számára, vagy hogy eleget tegyünk egy jogi kötelezettségünknek, bizonyos Személyes adatokat gyűjtenünk és használnunk kell. Ha nem adja meg az általunk kért információkat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek a kért termékeket vagy szolgáltatásokat. Az általunk gyűjtött információk egy része közvetlenül Öntől származik a Webhelyünkön keresztül. Ugyanakkor más forrásokból is gyűjthetünk Önről személyes adatokat. Az Öntől gyűjtött információk bármelyike a következő célokra használható fel:
- Felhasználói fiókok létrehozása és kezelése
- Megrendelések teljesítése és kezelése
- Termékek vagy szolgáltatások szállítása
- A termékek és szolgáltatások fejlesztése
- Adminisztratív információk küldése
- Marketing- és promóciós kommunikáció küldése
- Érdeklődésekre adott válaszok és támogatás nyújtása
- Felhasználói visszajelzés kérése
- A felhasználói élmény javítása
- Vevői vélemények közzététele
- Célzott reklámozás
- Sorsolások és versenyek
- Szerződési feltételek betartatása
- Visszaélésekkel és a rosszindulatú felhasználókkal szembeni védekezés
- Jogi kérdések és károk megelőzése
- Webhelyünk és Szolgáltatásaink üzemeltetése
Személyes adatainak feldolgozása attól függ, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba Webhelyünkkel, hol tartózkodik a világon, és hogy az alábbiak valamelyike érvényes-e: (i) Ön egy vagy több konkrét célra beleegyezését adta; ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, amikor a személyes adatok feldolgozására a kaliforniai fogyasztóvédelmi törvény vagy az európai adatvédelmi törvény vonatkozik; (ii) az információszolgáltatás az Önnel kötött megállapodás teljesítéséhez és/vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeihez szükséges; (iii) a feldolgozás az Önt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; (iv) az adatkezelés olyan feladathoz kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a ránk ruházott közhatalom gyakorlása során végzünk; (v) az adatkezelésre a saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésére van szükség.
A személyes adatok leírása, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A IniLingo.hu webszolgáltatás és -szoftvertermékek felhasználóira vonatkozó adatok feldolgozása a felhasználók önként adott és tájékozott hozzájárulása alapján történik, amely tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását a Weboldal vagy Szoftvertermékeink használata során Ön által megadott személyes adatok kezeléséhez. Az Adatkezelő az adatkezelést az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Információszabadsági törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az elektronikus kereskedelem és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján végzi. A Szolgáltató a kapott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok pontosságáért a személyes adatok szolgáltatója, az érintett vagy a szerződő fél kizárólagos felelősséggel tartozik. Az Érintett vállalja, hogy a megadott adatokkal a szolgáltatást csak ő veszi igénybe. Erre tekintettel az e-mail címet regisztráló Érintett visel minden felelősséget a megadott adatokkal történő bejelentkezéssel kapcsolatban. A Szolgáltató adatkezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amelyről a Szolgáltató ebben a bekezdésben, illetve külön, esetenként tájékoztatást ad.
Konkrét eljárásmódok és az adatok felhasználása
A Szolgáltató adatkezelőként működik, együttműködve különböző adatfeldolgozókkal a felhasználók kiszolgálása érdekében.
1. Adatkezelő
Név: NetEnglish Solutions OÜ Magyarországi Fióktelepe
Központ: 2040 Budaörs, Mező utca 19/b. Magyarország
Adószám: 27972984-2-13
Cég regisztrációs száma: 13-17-000288
Webhely: https://IniLingo.hu
Adatkezelésért felelős személy: Szemán Péter (ügyvezető)
Képviselők: Szemán Péter ügyvezető önállóan
2. Adatfeldolgozók
Google LLC
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
Webhely: https://google.com
Tevékenység: Analitikai és remarketing szolgáltatások, hosting, adatfeldolgozás és tárolás
A személyes adatok kezelésének részletei és eljárásmódja:
Google Analytics:
Az Adatfeldolgozó a Google Analytics szolgáltatást elsősorban statisztikai adatok gyűjtésére használja marketingtevékenységei sikerességének elemzésére. Főleg azt méri, hogy hány látogató kereste fel az oldalakat, és mennyi időt töltöttek ott. A program rögzíti a látogató IP-címét, így követni tudja, hogy a látogató visszatérő látogató-e, és milyen oldalakat látogatott meg a weboldalon. Információt kap a kifizetett összegről és a kifizetett tételről is, amikor a Felhasználó vásárol valamit (személyes adatok továbbítása nélkül). Ez a tevékenység (anonimizált adatokkal) átkerül a Google LLC szervereire. Ezt az adatkezelést egyénileg le lehet tiltani a marketing cookie-k használatának megtagadásával a cookie-beállításokban.
Google Remarketing:
Az adatkezelő a Google Analytics mellett más típusú cookie-kat (úgynevezett DoubleClick-et) használ, hogy adatokat gyűjtsön a Felhasználó által felkeresett webhelyekről. A Google ezután anonimizált adatokat használ fel arra, hogy a Szolgáltató számára releváns hirdetéseket jelenítsen meg más webhelyeken található hirdetésekben, ahol Ön engedélyezi az ilyen cookie-k használatát. Erről kifejezetten a cookie-beállításoknál lehet lemondani. A következő adatokat továbbítjuk a Google LLC-nek, hacsak nem iratkozik le: A Felhasználó IP-címe, böngésző adatai, a cookie-készlet tartalma, egyedi vásárlásokra vonatkozó adatok, különös tekintettel a kifizetett árra és a megvásárolt termékre (név vagy egyéb személyes adat nem kerül továbbításra).
Google Firebase-adatbázis:
A Szolgáltató a Google Firebase és a Google Firebase Authentication segítségével tárolja és kezeli a regisztrált felhasználók és ügyfelek kezeléséhez szükséges legtöbb adatot. A Google Firebase-ben tárolt adatokat a Google LLC NEM használja fel marketing célokra. A Google Firebase az alábbi adatokat kapja meg az adatfeldolgozás során:
Fiókregisztráció:
A Google megkapja és tárolja a Felhasználó keresztnevét, nyelvválasztását, titkosított formában a jelszavát és az e-mail címét, amely azonosítja a Felhasználót, és lehetővé teszi a Szolgáltató csak tagok számára elérhető szolgáltatásainak használatát. Ezek a bejelentkezés és a tartalom a Felhasználó nyelvén történő kiszolgálására szolgálnak.
A fiók használata:
A Google Firebase a felhasználó által fordításra kifejezetten megjelölt webhelyekről kap adatokat. Konkrétan a következő adatokat kapja meg:
a. A weboldal teljes szövegét fordítási célokra.
b. A weboldal Url-jét, címét és leírását.
c. A felhasználó által adott leírást és megjegyzéseket a teljes webhelyre vagy annak egyes részeire vonatkozóan.
Ezen adatok küldésének alapja az Ön beleegyezése. Ezek az adatok fontos részét képezik a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásnak, az Ön oldalának megfelelő lefordításának a látogatói számára.
Szolgáltatások vásárlása vagy előfizetése:
A Google a következő adatokat kapja meg: Teljes név, irányítószám, ország, cím, a vásárlás részletei és ára. A Google megkapja a pénzügyi tranzakció anonimizált adatait is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy feldolgozhassuk az ön befizetéseit, és szolgáltatást nyújthassunk Önnek.
A Google Firebase-ben tárolt adatokat csak Szolgáltatásaink nyújtására használjuk fel. A Google marketingcélokra nem fér hozzá.
A Google saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, amely a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1. Az összes fenti adatot elsősorban a Google LLC biztonságos szerverein tároljuk, amelyek az EU területén találhatók.
A Google Firebase-ben tárolt adatokat csak Szolgáltatásaink nyújtására használjuk fel. A Google marketingcélokra nem fér hozzá.
A Google Chrome használata:
Meta, Inc.
Cím: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025
Weboldal: https://facebook.com
Tevékenység: elemzés és remarketing
Megosztott adatok, és azok felhasználása:
Az adatkezelő a Facebook remarketing pixeljeit használja fel a Facebook hirdetési hatékonyságának javítására és egy úgynevezett remarketing lista összeállítására. A Facebookkal megosztott adatok csak a Felhasználó webböngészőjére vonatkozó adatokat tartalmaznak, és nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására. Valaminek a megvásárlása vagy fiókok regisztrációja esetén a Facebook is megkapja a vásárlás és a megvásárolt termék árát (a Felhasználó személyes adatai nélkül). Ezeket az adatokat a Facebook arra használja fel, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg az adott személynek, illetve hogy a jövőben további hirdetéseket jelenítsen meg a Szolgáltatótól a Felhasználó számára. Ezt az adatkezelést egyénileg is le lehet tiltani a marketing cookie-k használatának megtagadásával a cookie-beállításokban.
Twilio Ireland Limited
Weboldal: sendgrid.com
Cím: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Írország
Tevékenység: a weboldal használatához kapcsolódó szükséges e-mailek küldése és e-mailes hírlevelek küldése
A felhasználó megosztott adatai: Keresztnév, e-mail cím, előfizetés állapota, megvásárolt termékek.
Az adatfeldolgozás alapja az Ön beleegyezése.
Fontos üzenetek
A Szolgáltató a Twilio Sendgridet használja a szolgáltatásaink használatához szükséges e-mail üzenetek küldésének elsődleges eszközeként. Az ilyen felhasználási módok közé tartoznak a fiókjával kapcsolatos üzenetek (jelszómódosítás, számlázás, tájékoztatás az irányelveink változásairól stb.) Ez a felhasználás mindaddig folyamatos, amíg Ön személyesen úgy nem dönt, hogy visszavonja az erre vonatkozó beleegyezését, vagy nem kéri tőlünk adatainak törlését.
Kuponhírlevelek
A Szolgáltató a Twilio Sendgrid segítségével hírlevelet küld azoknak az embereknek, akik erre kifejezetten kértek bennünket. E-mailjeink tartalmaznak egy Leiratkozás opciót, amely leveszi Önt a levelezőlistánkról a további hírlevelek küldése szempontjából.
A Twilio Sendgrid más nyomkövető eszközöket, úgynevezett „beaconokat” is használhat az e-mailjei sikerének nyomon követésére.
Paddle.com Market Limited
Cím: Judd House, 18-29 Mora Street, London, EC1V 8BT, Egyesült Királyság
Weboldal: paddle.com
Tevékenység: nyilvántartott kereskedő
Felhasználó megosztott adatai: Kért előfizetés típusa, előfizetés ára, kért termék, kért termék ára, felhasználói név, felhasználói e-mail cím, felhasználói cím.
A Szolgáltató (más cégek mellett) a Paddle.com Market Limitedet használja a bankkártyás és hitelkártyás fizetések, valamint a különböző fizetési módokon keresztül történő fizetések feldolgozására. Ők a Szolgáltató nyilvántartott viszonteladójaként járnak el. A weboldalukon megadott adatok nem láthatók a Szolgáltató számára, ezek az adatok a saját weboldalukon kerülnek megadásra, így ott az ő adatvédelmi szabályzatuk érvényes. A Paddle.com Market Limited csak a kártyaadatokat vagy a PayPal hitelesítő adatokat kéri a fizetés feldolgozásához vagy az előfizetés jóváhagyásához. Ezeket az adatokat biztonságosan tárolják a saját biztonságos berendezéseiken. A Szolgáltató visszakapja a jóváhagyást vagy elutasítást a Paddle.com-tól, és ezeket az adatokat jogi kötelezettség miatt tárolja a tranzakció bizonyítékaként. Ezek az adatok tartalmazzák a kártya utolsó 4 számjegyét és a lejárati dátumot.
A Paddle.com Market Limited saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkezik, amelyek a következő címen érhetők el: https://www.paddle.com/legal/privacy.
PayPal
Név: PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA
Cím: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg
Webhely: https://paypal.com
Tevékenység: Fizetési kapu
A felhasználó megosztott adatai: A kért előfizetés típusa, az előfizetés ára, felhasználónév, felhasználói e-mail, felhasználói cím.
Amikor úgy dönt, hogy PayPal-lal fizet, a rendszer átirányítja a PayPal webhelyére, ahol elvégezheti a fizetést. A PayPal-lal való kapcsolattartás során végzett minden tevékenységre és az Ön által a webhelyükön megosztott adatokra az ő adatvédelmi szabályzatuk vonatkozik.
Fizetése sikerességéről vagy elutasításáról üzenetet kapunk a PayPal-tól, amely tartalmazza a kártya utolsó 4 számjegyét és a lejárati dátumot, valamint néhány (személyes adatot nem tartalmazó) technikai információt a fizetéssel kapcsolatban. Ezeket a Szolgáltató jogi és adózási okokból tárolja a sikeres vagy sikertelen vásárlás bizonyítékaként.
A PayPal adatvédelmi nyilatkozata ezen a linken érhető el: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full
Mikor és hogyan használjuk az Ön adatait?
A. IniLingo-webhely
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2010. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az elektronikus adatkezelés egyes kérdéseiről szóló 2001. évi, az elektronikus kereskedelemmel és információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló CVIII. törvény 13/A része alapján.
A kezelt adatok leírása: Az Érintett számítógépének számítógépes azonosítója (IP-címe), a böngésző típusa, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott tartalom, a weboldal, ahonnan a látogató érkezett, valamint az az oldal, amelyet a látogató a weboldalról való kilépés után felkeres. Ezek az adatok az Érintett személyazonosítására alkalmatlanok, és az Adatkezelő, kivéve, ha jogszabály úgy rendelkezik, és az abban foglalt feltételek betartása mellett, nem tesz lépéseket az IP cím tulajdonosának azonosítására.
Az adatkezelés célja: statisztikai adatelemzés, a Szolgáltatás teljesítése, felhasználói élmény javítása, a Szolgáltatás testreszabása. Amennyiben a Felhasználó jóváhagyta a marketing cookie-k használatát, az adatokat a korábban leírtak szerint továbbítjuk más adatfeldolgozóknak.
Az adatkezelés időtartama: 1800 nap a weboldal elérésétől számítva. Az Adatkezelő weboldalának az IniLingo.hu címen elérhető html kódja az Adatkezelőtől független, harmadik felek szervereire mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ezen hivatkozások szolgáltatói a szervereikhez való közvetlen kapcsolódáskor adatokat tudnak gyűjteni.
B. Regisztráció IniSpot-fiókra
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok leírása: Kiválasztott nyelv, keresztnév, e-mail cím, jelszó, hírlevelek elfogadása vagy elutasítása, anonimizált adatok, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy érvényes feliratkozásról van szó, nem pedig automatizált cselekményről. A felhasználó böngészője ezeket az adatokat biztonságos módon elküldi a Google LLC által üzemeltetett egyesült államokbeli szervereinkre, és a fent leírtak szerint tárolja ezeket az adatokat.
Az adatkezelés célja: Az azonosító adatok tárolása a csak tagok számára elérhető webszolgáltatások biztonságos eléréséhez, a hírlevelek fogadásához való hozzájárulás beszerzése.
Az adatkezelés időtartama: Az Érintett Adatkezelőhöz küldött törlési kérelmének beérkezéséig. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli az adatokat a rendszerből.
C. Az IniSpot webes alkalmazás és szoftvertermék használata
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok leírása: Az Érintett teljes neve, e-mail címe, tartózkodási helye, neme, az Érintett előrehaladása és interakciói a Szolgáltatással kapcsolatban a fent leírt módon, valamint a felhasználó által rögzített feljegyzések minden tartalma.
Az adatkezelés célja: statisztikai adatelemzés, a Szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltatás működésének ellenőrzése, a felhasználói élmény javítása, a Szolgáltatás testreszabása, visszaélések megelőzése.
Az adatkezelés időtartama: Az Érintett Adatkezelőhöz küldött törlési kérelmének beérkezéséig. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli az adatokat a rendszerből.
D. Fizetés az előfizetésért
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok leírása: Az Érintett teljes neve, e-mail címe, címe, cégneve, vásárolt termék, vásárolt termék ára, alkalmazott kedvezmények.
Az adatkezelés célja: a Szolgáltatás teljesítése, statisztikai adatelemzés.
Eljárás: A fent leírtak szerint.
Az adatkezelés időtartama: A törvényben előírtak szerint, vagy ha jogszabály nem szabályozza, az Érintett törlési kérelmének beérkezéséig, amelyet az Adatkezelőhöz küldött. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli az adatokat a rendszerből.
E. Hírlevél
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok leírása: Felhasználói azonosító, az Érintett teljes neve, e-mail címe, az előfizetés dátuma és időpontja, az előfizetés típusa.
Az adatkezelés célja: hírlevelek és egyéb hirdetések küldése, aktuális információk közlése, barátok meghívása, rendszerüzenetek, értesítések küldése a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.
Az adatkezelés időtartama: Az Érintett leiratkozásáig. Az Érintett hírlevéllel való interakcióinak elemzéséhez a Szolgáltató hírlevél-követő kódokat (Twilio Sendgrid) használ, amelyek visszajelzést adnak a Szolgáltatónak, ha az Érintett megnyitotta, elolvasta vagy rákattintott a hírlevélre. Az Érintett bármikor és díjmentesen jogosult visszavonni hozzájárulását a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva. A leiratkozást követően az Érintett hírlevelet vagy egyéb hirdetést nem kap az Adatkezelőtől, az Adatkezelő törli az Érintett adatait a feliratkozott felhasználók listájáról.
F. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok leírása: Az Érintett által önkéntesen megadott név, e-mail cím és egyéb adatok.
Az adatkezelés célja: Az Érintett észrevételeinek, kérdéseinek rögzítése a Szolgáltatás fejlesztése, működésének ellenőrzése, az Érintett panaszainak kezelése érdekében. A Felhasználó e-mailt küld egy megadott e-mail címre, és az üzenetet és az e-mail címet rögzítjük biztonságos szervereinken az osTicket nevű programban. Szerződéses ügyfélszolgálati munkatársaink elolvassák az adatokat, és esetlegesen megkeresik a Felhasználó meglévő előfizetését (név, cím, előfizetés típusa, előfizetési előzmények, korábbi problémák vagy panaszok), és ennek megfelelően válaszolnak. A Felhasználó válaszolhat erre, és ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a probléma meg nem oldódik. Az ügyfélszolgálati ügynök a problémák gyors megoldása érdekében más szerződött ügyfélszolgálati ügynökhöz fordulhat.
Az adatkezelés időtartama: az ügy megoldásától számított 5 évig.
Számlázás és fizetések
Amint fentebb említettük, harmadik fél fizetésfeldolgozóit használunk, hogy segítsenek nekünk fizetési adatainak biztonságos feldolgozásában. Az ilyen harmadik fél feldolgozóknál az Ön Személyes adatainak felhasználását saját adatvédelmi szabályzatok szabályozzák, amelyek tartalmazhatnak vagy nem tartalmaznak olyan védelmet, mint a jelen Adatvédelmi szabályzat. Javasoljuk, hogy tekintse át a vonatkozó adatvédelmi szabályzatukat.
Információkezelés
Ön törölhet bizonyos személyes információkat, amelyekkel Önről rendelkezünk. A törölhető Személyes adatok a Webhely vagy a Szolgáltatások változásával változhatnak. A személyes adatok törlésekor azonban a felülvizsgálatlan Személyes adatok másolatát megőrizhetjük nyilvántartásunkban a leányvállalatainkkal és partnereinkkel szembeni kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig, valamint az alábbiakban leírt célokra. Ha törölni szeretné személyes adatait vagy véglegesen törölni szeretné fiókját, ezt úgy teheti meg, hogy kapcsolatba lép velünk.
Információk közzététele
A kért szolgáltatásoktól függően, vagy ha az Ön által kért bármely tranzakció végrehajtásához vagy szolgáltatás nyújtásához szükséges, az Ön beleegyezésével megoszthatjuk adatait a velünk együttműködő megbízható harmadik feleinkkel, valamint bármely más partnerünkkel, akikre az Ön számára elérhető Weboldal és Szolgáltatások működése szempontjából támaszkodunk. Ezek listája és a velük megosztott adatok megtalálhatók ennek a tájékoztatónak a korábbi részében. Személyes információkat nem osztunk meg más harmadik felekkel. Ezek a szolgáltatók nem jogosultak az Ön adatainak felhasználására vagy nyilvánosságra hozatalára, kivéve, ha ez szükséges a nevünkben történő szolgáltatások nyújtásához vagy jogi kötelezettségek teljesítéséhez. Személyes adatait e célból csak olyan harmadik felekkel oszthatjuk meg, akiknek adatvédelmi irányelvei összhangban vannak a miénkkel, vagy akik vállalják, hogy betartják a Személyes adatokra vonatkozó irányelveinket. Ezek a harmadik felek olyan Személyes adatokat kapnak meg, amelyekre csak a kijelölt funkcióik ellátásához van szükségük, és nem hatalmazzuk fel őket arra, hogy a személyes adatokat saját marketing- vagy egyéb céljaikra felhasználják vagy felfedjék.
Minden általunk gyűjtött, felhasznált vagy kapott személyes adatot nyilvánosságra hozunk, ha azt a törvény előírja vagy megengedi, például idézések vagy hasonló jogi eljárások teljesítése érdekében, és ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges a jogaink védelme, az Ön védelme vagy mások biztonságának védelme, csalások kivizsgálása vagy egy kormányzati kérés megválaszolása érdekében.
Abban az esetben, ha üzleti átalakuláson megyünk keresztül, például egy másik vállalattal való egyesülés vagy felvásárlás, vagy eszközök egészének vagy egy részének eladása esetén, az Ön felhasználói fiókja és Személyes adatai valószínűleg az átruházott eszközök között lesznek.
Az információk megőrzése
Személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, a viták megoldásához és a szerződéseink érvényesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg és használjuk fel, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez. Bármilyen összesített adatot felhasználhatunk, amely az Ön személyes adataiból származik vagy tartalmazza azokat, miután Ön frissítette vagy törölte azokat, de nem olyan módon, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne. A megőrzési időszak lejártával a személyes adatokat töröljük. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez, a helyesbítéshez és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési idő lejárta után nem érvényesíthető.
Információ átadása
Az Ön tartózkodási helyétől függően az adatátvitel magában foglalhatja az adatok átvitelét és tárolását az Ön országától eltérő országban. Ön jogosult tájékozódni az Európai Unión kívüli országba vagy bármely nemzetközi közjog hatálya alá tartozó, vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezetbe, például az ENSZ-be irányuló információtovábbítás jogalapjáról, valamint az általunk megtett biztonsági intézkedésekről. adatainak védelme érdekében. Ha ilyen átvitelre kerül sor, többet megtudhat a jelen Adatvédelmi szabályzat megfelelő szakaszaiban, vagy érdeklődhet tőlünk a kapcsolat menüpontban megadott információkat használva.
A Felhasználók jogai
Ön gyakorolhat bizonyos jogokat az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban. Konkrétan joga van a következőkre: (i) Önnek jogában áll visszavonni a hozzájárulását, ha korábban hozzájárult adatai feldolgozásához; (ii) Önnek jogában áll tiltakozni adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés a hozzájárulástól eltérő jogalap alapján történik; (iii) Önnek jogában áll megtudni, hogy mi kezelünk-e információkat, tájékoztatást kérhet a feldolgozás bizonyos vonatkozásaira vonatkozóan, és másolatot kaphat a feldolgozás alatt álló információkról; (iv) Önnek jogában áll ellenőrizni adatai pontosságát, és kérni azok frissítését vagy helyesbítését; (v) Önnek joga van bizonyos körülmények között korlátozni adatai feldolgozását, amely esetben az adatait a tároláson kívül semmilyen más célra nem dolgozzuk fel; (vi) Önnek jogában áll bizonyos körülmények között kérni, hogy töröljük személyes adatait; (vii) Önnek joga van ahhoz, hogy adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és ha ez technikailag kivitelezhető, azt akadálytalanul továbbíttassa egy másik adatkezelőnek. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az Ön adatait automatizált eszközökkel dolgozzák fel, és az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, olyan szerződésen, amelynek Ön is része, vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségein alapul.
A feldolgozás elleni tiltakozás joga
Ha a személyes adatokat közérdekből, a ránk ruházott közhatalmi jogkör gyakorlása során vagy az általunk követett jogos érdekek érdekében dolgozzuk fel, Ön tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen azáltal, hogy megadja az Ön sajátos helyzetéhez kapcsolódó indokot, amely igazolja a tiltakozást. Tudnia kell azonban, hogy ha személyes adatait direkt marketing célból dolgozzák fel, bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, indoklás nélkül. Ha meg szeretné tudni, hogy személyes adatokat direkt marketing célból dolgozunk-e fel, tekintse meg a jelen dokumentum megfelelő szakaszait.
Adatvédelmi jogok a GDPR alapján
Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosa, bizonyos adatvédelmi jogokkal rendelkezik. A Szolgáltató arra törekszik, hogy ésszerű lépéseket tegyen annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Ön személyes adatainak helyesbítését, módosítását, törlését vagy felhasználásának korlátozását. Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és ha szeretné, hogy ezeket eltávolítsák rendszereinkből, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Bizonyos esetekben Önt az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg:
- Önnek jogában áll hozzáférést kérni az általunk tárolt Személyes adataihoz, és hozzáférhet személyes adataihoz.
- Önnek jogában áll kérni, hogy javítsunk ki minden olyan személyes adatot, amelyről úgy gondolja, hogy pontatlan. Önnek joga van arra is, hogy kérje tőlünk azon személyes adatok kiegészítését, amelyekről úgy véli, hogy hiányosak.
- Önnek jogában áll kérni személyes adatainak törlését a jelen Adatvédelmi tájékoztató bizonyos feltételei mellett.
- Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen.
- Önnek joga van korlátozást kérni személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban. Ha korlátozza személyes adatainak feldolgozását, tárolhatjuk azokat, de nem dolgozzuk fel őket a továbbiakban.
- Önnek joga van ahhoz, hogy az Önről rendelkezésünkre álló információkról másolatot kapjon strukturált, géppel olvasható és általánosan használt formátumban.
- Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását, ha a Szolgáltató az Ön hozzájárulására támaszkodott személyes adatainak feldolgozásához.
Önnek jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál az Ön személyes adatainak gyűjtése és felhasználása miatt. További információért forduljon az Európai Gazdasági Térség (EGT) helyi adatvédelmi hatóságához. Magyarország esetében ez:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf .: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Hogyan lehet ezeket a jogokat gyakorolni?
A jogainak gyakorlására irányuló kérelmeket a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül a Szolgáltatóhoz lehet eljuttatni. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen kérések megválaszolása előtt megkérhetjük Önt személyazonosságának igazolására. Kérelmének elegendő információt kell tartalmaznia, amely lehetővé teszi számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön az a személy, akinek állítja magát, vagy hogy Ön egy ilyen személy meghatalmazott képviselője. Elegendő részletet kell megadnia ahhoz, hogy megfelelően megértsük a kérést és válaszoljunk rá. Nem tudunk válaszolni kérésére, és nem adhatunk Önnek személyes adatokat, kivéve, ha először ellenőrizzük személyazonosságát vagy jogosultságát az ilyen kérés benyújtására, és megerősítjük, hogy a személyes adatok Önre vonatkoznak.
A gyermekek adatvédelmi jogai
Tudatosan nem gyűjtünk semmilyen személyes adatot 18 éven aluli gyermekektől. Ha Ön 18 év alatti, kérjük, ne adjon meg semmilyen személyes adatot weboldalunkon vagy szolgáltatásunkon keresztül. Arra bátorítjuk a szülőket és törvényes gyámokat, hogy kövessék figyelemmel gyermekeik internethasználatát, és segítsék elő jelen Szabályzat érvényesítését azáltal, hogy elmondják gyermekeiknek, hogy engedélyük nélkül soha ne adjanak át Személyes adatokat Weboldalunkon vagy Szolgáltatásunkon keresztül. Ha okkal feltételezi, hogy egy 18 éven aluli gyermek személyes adatokat adott meg nekünk Webhelyünkön vagy Szolgáltatásunkon keresztül, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ezenkívül legalább 16 évesnek kell lennie ahhoz, hogy hozzájáruljon személyes adatainak országában történő feldolgozásához (egyes országokban megengedhetjük, hogy ezt a szülője vagy gyámja tegye meg az Ön nevében).
Sütik
A webhely sütiket használ az Ön online élményének személyessé tételéhez. A cookie egy szöveges fájl, amelyet egy weboldal szervere helyez el az Ön merevlemezére. A cookie-k nem használhatók programok futtatására vagy vírusok számítógépére való eljuttatására. A cookie-k egyedileg vannak hozzárendelve Önhöz, és csak a cookie-t Önnek kiállító domain webszervere tudja elolvasni őket.
Cookie-kat használhatunk statisztikai célú adatok gyűjtésére, tárolására és nyomon követésére, weboldalunk és szolgáltatásaink működtetése érdekében. Lehetősége van a cookie-k elfogadására vagy elutasítására. A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, de általában módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy elutasítsa a cookie-kat, ha úgy tetszik. Ha úgy dönt, hogy elutasítja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a Webhely és a Szolgáltatások funkcióit. Ha többet szeretne megtudni a cookie-król és kezelésükről, látogasson el az internetcookies.org oldalra
Ne kövess! jelzések
Egyes böngészők tartalmaznak egy „Ne kövess nyomon” funkciót, amely jelzi a felkeresett webhelyeknek, hogy nem szeretné, hogy online tevékenységeit nyomon kövessék. A követés nem ugyanaz, mint egy weboldallal kapcsolatos információ felhasználása vagy gyűjtése. Ebből a célból a nyomon követés személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtését jelenti azoktól a fogyasztóktól, akik egy webhelyet vagy online szolgáltatást használnak vagy látogatnak meg, miközben idővel különböző webhelyeken mozognak. Az, hogy a böngészők hogyan kommunikálják a Do Not Track jelzést, még nem egységes. Ennek eredményeként ez a Webhely még nincs úgy beállítva, hogy értelmezze vagy válaszoljon az Ön böngészője által közölt „Do Not Track” jelzésekre. Ennek ellenére, a jelen Szabályzatban részletesebben leírtak szerint, korlátozzuk az Ön személyes adatainak felhasználását és gyűjtését.
E-mail marketing
Elektronikus hírleveleket is kínálunk, amelyekre Ön bármikor önkéntesen feliratkozhat. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy e-mail címét bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki e-mail címét harmadik félnek, kivéve az információhasználat és feldolgozás szakaszban megengedett eseteket, vagy abból a célból, hogy harmadik félhez tartozó szolgáltatót használjunk fel ilyen e-mailek küldésére. Az e-mailben elküldött információkat a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezeljük.
A CAN-SPAM törvénynek megfelelően minden tőlünk küldött e-mailben egyértelműen fel fogja tüntetni, hogy az e-mail kitől származik, és egyértelmű tájékoztatást ad a feladóval való kapcsolatfelvétel módjáról. Dönthet úgy, hogy nem kapja meg több hírleveleinket vagy marketing e-mailjeinket, ha követi az ezekben az e-mailekben található leiratkozási instrukciókat, vagy felveszi velünk a kapcsolatot. Azonban továbbra is megkapja a lényeges tranzakciós e-maileket.
Linkek más webhelyekre
Weboldalunk linkeket tartalmaz más olyan weboldalakra, amelyek nem a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünkben vannak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget az ilyen más webhelyek vagy harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért. Javasoljuk, hogy legyen tudatos, amikor elhagyja Webhelyünket, és olvassa el minden olyan webhely adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyes adatokat gyűjthet.
Információbiztonság
Ellenőrzött, biztonságos környezetben, a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól védve védjük a számítógépes szervereken megadott információkat. Ésszerű adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat tartunk fenn annak érdekében, hogy megvédjük az ellenőrzésünk alatt álló és őrzött Személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, azok felhasználásától, módosításától és közzétételétől. Az interneten vagy vezeték nélküli hálózaton keresztüli adatátvitel azonban nem garantálható. Ezért, miközben törekszünk az Ön személyes adatainak védelmére, Ön tudomásul veszi, hogy (i) az internetnek vannak olyan biztonsági és adatvédelmi korlátai, amelyekre nem tudunk befolyást gyakorolni; (ii) az Ön és a Webhelyünk között kicserélt információk és adatok biztonsága, integritása és adatvédelme nem garantálható; és (iii) minden ilyen információt és adatot minden erőfeszítés ellenére megtekinthet vagy megváltoztathat továbbítás közben egy harmadik fél.
Törések az Adatbiztonságban
Abban az esetben, ha tudomásunkra jut, hogy a Weboldal biztonsága veszélybe került, vagy a felhasználók személyes adatait külső tevékenység eredményeként, ideértve, de nem kizárólagosan a biztonsági támadásokat vagy csalást, független harmadik felek tudomására hozták, fenntartjuk a jogot ésszerűen megfelelő intézkedések megtételére, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyomozást és a jelentéstételt, valamint a bűnüldöző hatóságok értesítését és a velük való együttműködést. Adatvédelmi incidens esetén minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük az érintett személyeket, ha úgy gondoljuk, hogy az incidens eredményeként a Felhasználót érő sérelem ésszerű kockázata áll fenn, vagy ha a jogszabály egyébként értesítést ír elő. Ha megtesszük, e-mailt küldünk Önnek.
Változások és módosítások
Belátásunk szerint időről időre frissíthetjük ezt az Adatvédelmi szabályzatot, és értesíteni fogjuk Önt a személyes adatok kezelésének módjában bekövetkezett bármilyen lényeges változásról. Változások esetén az oldal alján felülvizsgáljuk a frissített dátumot. Belátásunk szerint más módon is értesítést küldhetünk Önnek, például az Ön által megadott elérhetőségi adatokon keresztül. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Adatvédelmi szabályzat minden frissített változata a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzat közzétételét követően azonnal hatályba lép. A Weboldal vagy a Szolgáltatások a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzat hatálybalépésének dátuma (vagy az adott időpontban meghatározott más aktus) utáni további használata az Ön hozzájárulását jelenti a változtatásokhoz. Mindazonáltal az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel az Ön személyes adatait lényegesen eltérő módon, mint ahogyan azt a személyes adatok gyűjtésekor közölték velünk.
E szabályok elfogadása
Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta a jelen Szabályzatot, és elfogadja minden feltételét. A Weboldal vagy Szolgáltatásainak használatával Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot. Ha nem fogadja el a jelen Szabályzat feltételeit, nem jogosult a Weboldal és szolgáltatásainak használatára vagy elérésére.
Kapcsolatfelvétel
Ha szeretne kapcsolatba lépni velünk, hogy többet megtudjon erről az irányelvről, vagy kapcsolatba szeretne lépni velünk az egyéni jogokkal és személyes adataival kapcsolatos bármilyen ügyben, küldjön egy e-mailt a [support​​​@​​inilingo.hu] címre.
Ezt a dokumentumot legutóbb 2022. május 2-án frissítették.