Általános Szerződési Feltételek
A jelen általános szerződési feltételek ("Feltételek", "Megállapodás") a NetEnglish Solutions OÜ Magyarországi Fióktelepe ("Szolgáltató", "NetEnglish Solutions OÜ" vagy "mi") és Ön ("Felhasználó" vagy "Ön") között létrejött megállapodás. A jelen Megállapodás az IniLingo.hu weboldal és annak bármely terméke vagy szolgáltatása (együttesen: "Weboldal" vagy "Szolgáltatások") Ön általi használatának általános feltételeit határozza meg. A Megállapodás magyar nyelven került megfogalmazásra és más nyelvekre lefordításra. Vitás esetekben a magyar nyelvű változat rendelkezései az irányadóak.
A Szolgáltató megnevezése és elérhetőségi adatai
Név: NetEnglish Solutions OÜ Magyarországi Fióktelepe.
Cím: 2040 Magyarország, Budaörs, Mező utca 19/b.
Honlap: https://IniLingo.hu
Adószám: 27972984-2-13
Cégjegyzékszám: 13-17-000288
Webhelyszolgáltató: Google Cloud Hosting ([email protected])
A megállapodás tárgya
A Szolgáltató a Felhasználót a Szerződés alapján feljogosítja a Szoftver és a Szolgáltatás használatára. A jelen Szerződés tárgya az Ön joga a Szoftver és a szolgáltatás használatára valamint további fordítási és lektorálási szolgáltatások igénybevételére. A Szerződés nem terjed ki a Szoftver terjesztésére, módosítására (beleértve, de nem kizárólagosan a fordítását), feldolgozására, elemzésére, visszafejtésére és/vagy bármely más módosítására, beleértve az esetleges hibák kijavítását és az ilyen tevékenységek eredményeinek reprodukálását.
A Szolgáltató a Szoftver használati jogának biztosításával és a Weboldal működtetésével lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a felhasználó által kiválasztott weboldalakon egy nyelvi menü jelenhessen meg a weboldal látogatói számára, amellyel a weboldal a felhasználó által előzetesen megadott és a látogatók által kiválasztott nyelveken jelenhet meg a weboldal látogatói számára. Az eredeti fordítás minden oldalon az első látogatáskor vagy az oldal szövegnek változásakor automatikusan megtörténik a Google és a DeepL automatikus fordítási szolgáltatásának igénybevételével. A szolgáltatásnak része a felhasználó által kiválasztott és kifizetett oldalak megegyezés szerinti, javítási célzattal történő szakértő általi átnézése, illetve további fordítási szolgáltatások is.
A Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet a következőkre, és a Felhasználó tudomásul veszi ezeket: Az internetes oldalak a Szolgáltató által kinált techonlógiával jó minőségben fordíthatók. Azonban sokféle weboldal létezik, és egyes webes megoldások nehézzé vagy lehetetlenné teszik az adott megoldás fordítását. Bár ez ritka, ha előfordul, a Szolgáltató javasolni tud megoldásokat erre, amelyeket azonban a Felhasználónak kell megvalósítania a lefordított weboldalán.
Az oldalak az első látogatáskor automatikusan lefordításra kerülnek. Az így készült automatikus fordítás emberi felülvizsgálatát a Felhasználó bármikor kérheti, amíg azonban a felülvizsgálat nem történik meg, a Szolgáltató nem felelős a fordítás pontosságáért.
Az átnézett oldalak technikai megfeleléséért és teljes hibátlanságáért a Szolgáltató a visszaélések elkerülése érdekében jogi garanciát nem vállal. Ha a felhasználó úgy érzi, hogy a fordítás valamiért nem felel meg az igényeinek, a fordítás korrekcióját kérheti, vagy elállhat a szerződéstől és időarányosan visszakérheti a kifizetett szolgáltatási díjat. Ilyenkor a meglévő fordítás egészét töröljük és a Felhasználó elveszti a hozzáférést ezekhez.
A Felhasználó nem adhat engedélyt harmadik félnek a Szoftver és a szolgáltatás használatára.
A Szolgáltató szavatolja, hogy harmadik félnek nincs olyan joga, amely korlátozná a Felhasználó használati jogait.
A szolgáltatás éves díjjal működik, a fordítási szolgáltatásoknak pedig egyszeri díja van a Szolgáltató által meghatározott áron. A felhasznló weboldalát használó látogatók száma nincs korlátozva.
A Felhasználó köteles a szoftvert és a Szolgáltatást jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.
Fiókok és tagság
Ha fiókot hoz létre a Weboldalon, akkor Ön a felelős a fiókja biztonságának fenntartásáért, és teljes felelősséggel tartozik a fiók nevében folyó minden tevékenységért és minden a fiókkal kapcsolatban végrehajtott egyéb tevékenységért. Bár ellenőrizhetjük és felülvizsgálhajtuk az új fiókokat, mielőtt Ön bejelentkezhetne, és használhatná a Szolgáltatásainkat, nincs ilyen irányú kötelezettségünk. Bármilyen hamis információ megadása fiókjának megszűntetését vonhatja maga után. Haladéktalanul értesítenie kell minket a fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy a fiók biztonságának bármilyen más sérüléséről. Nem vállalunk jogi felelősséget az Ön által tett cselekedetekért vagy mulasztásokért, ideértve az ilyen cselekedetek vagy mulasztások eredményeként felmerült bármilyen kárt is. Felfüggeszthetjük, letilthatjuk vagy törölhetjük fiókját (vagy annak bármely részét), ha úgy találjuk, hogy megsértette a jelen Feltételek bármely rendelkezését, vagy hogy magatartása vagy feltöltött információi ronthatják a hírnevünket. Ha a fenti okok miatt töröljük a fiókját, akkor előfordulhat, hogy többé nem regisztrálhat újra szolgáltatásainkra. A további regisztráció megakadályozása érdekében blokkolhatjuk az Ön email címét és az IP-címét.
A Weboldal használata; Regisztráció
A megállapodás megkötése; Megrendelés leadása
Az Általános Szerződési Feltételek távollévők között elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül. Az így létrejött Szerződést elektronikusan iktatjuk adatbázisunkban, és a kézbesítéstől számított 10 évig megőrizzük.
A fiók regisztrációja a jelen Szerződés elfogadását jelenti, és a weboldalon vagy az alkalmazáson keresztül történik a Feliratkozás gombra kattintva, majd az alapvető felhasználói adatok megadása, és a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi szabályzat elfogadása következik. Jelen szerződés a Feliratkozás gomb megnyomásától érvényes.
A felhasználók éves előfizetés ellenétben kapnak hozzáférést a szolgáltatáshoz.
A Felhasználóval közölt előfizetési ár az az ár, amelyet a felhasználónak fizetnie kell, és tartalmazza a vonatkozó adókat. A Felhasználónak az év lejártával díjbekérőt küldünk, amelynek kifizetése esetén a szolgáltatás folyamatos marad, és a Felhasználó további egy évre automatikusan meghosszabbítja ezt a szerződést. A jelen szerződés fizetett előfizetésekre vonatkozó feltételei a fizetés jóváhagyásra történő benyújtásának időpontjától érvényesek.
Ha a kiválasztott fizetési mód nem működik az előfizetés megújításának valamelyik következő napján, a felhasználó három nap türelmi időt kap a fizetési mód javítására vagy új fizetési mód megadására. Ha a helyzetet nem kezeli, a felhasználó előfizetése felfüggesztésre kerül, ami azt jelenti, hogy a weboldalon a továbbiakban nem elérhető a nyelvválasztás lehetősége.
Abban az esetben, ha akár a Szolgáltató, akár a Felhasználó a későbbiekben úgy találja, hogy a jelen feltételek elfogadásakor megadott adatok valamelyike hibás volt, úgy a Felhasználó vagy a Szolgáltató a másik félnek küldött e-mailben módosíthatja azokat.
Előfizetési díjak, számlázás és fizetések
Az összes Előfizetési Díjat a díj esedékessége időpontjában érvényes díjak és számlázási feltételek szerint kell megfizetni. A Felhasználó fizethet átutalással vagy a Stripe cég webes fizetési felületén, vagy a viszonteladónkon (Paddle.com) keresztül Visa és Mastercard kártyákkal, PayPal-lal vagy (helytől függően) más fizetési módokkal. Az Előfizetési díj tartalmazza az ÁFA-t az Ön országára és Magyarországra vonatkozó törvények szerint.
A Felhasználónak az éves díjról és bármely egyéb szolgáltatásról a Szolgáltató számlát állít ki, és elküldi a feliratkozásnál megadott megadott e-mail címre. Tévesen megadott e-mail cím esetén, ha erről jelzést kapunk, a megfelelő e-mail címre küldjük el a számlát, azonban az e-mail cím helyes megadása a Felhasználó kötelessége, és az ebből eredő szolgáltatási vagy számlaadási hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Fenntartjuk magunknak a jogot a termékek és a termékárak bármikori, 30 napos értesítéssel történő megváltoztatására. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a megrendelés visszautasítására, ha az a jelen Feltételekben foglaltakon túlmenően szokatlan igényt támaszt, vagy ha a Szolgáltató feltételezheti, hogy a Felhasználó a jelen Feltételekben foglalt tiltott tevékenységek végzésére kívánja igénybe venni a Szolgáltatást. Abban az esetben, ha megváltoztatunk vagy törlünk egy megrendelést, mindig megpróbáljuk értesíteni Önt a megrendelés időpontjában megadott email és/vagy számlázási cím/telefonszám elérésével.
Fizetési módok
A Weboldalon történő fizetést szerződött viszonteladónk, a Paddle.com Market Ltd. oldalán, átutalással vagy a Stripe fizetési rendszerén keresztül lehet megtenni, de semmi esetben nem kapjuk meg és nem tároljuk az Ön hitelkártyaadatait.
Pénzvisszatérítési irányelvek
Annyira meg vagyunk győződve arról, hogy szeretni fogja a Szolgáltatásunkat, hogy hajlandók vagyunk 14 napos kockázatmentes pénz-visszafizetési garanciát nyújtani. Ha bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, a fizetéstől számított 14 napon belül kérheti az utolsó előfizetési díj visszatérítését. A visszatérítés igényléséhez egyértelműen fejezze ki ilyen irányú kívánságát egy e-mailben, amelyet az előfizetéshez használt e-mail címről küld a [support​​​@inilingo.hu] címre.
A visszatérítést a Szolgáltató az e-mail kézhezvételét követő három munkanapon belül, szokásos banki eljárással kezdeményezi, és az utolsó befizetés összege jóváírásra kerül a Felhasználó számláján. A feldolgozás időtartama az ön kártyakibocsátójától vagy bankjától függ. A visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a további előfizetések értékesítését azoknak, akik visszatérítést igényeltek és kaptak.
Felhasználói tartalom
Semmilyen adat, információ vagy anyag („Tartalom”), amelyet Ön a Szolgáltatás igénybevétele során nyújt be a Weboldalon, nem képezi a tulajdonunkat. Az összes benyújtott anyag pontosságáért, minőségéért, integritásáért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, megfelelőségéért, valamint az ezeket az anyagokat érintő szellemi tulajdonjoggal vagy felhasználási joggal kapcsolatos kérdésért kizárólag Ön tartozik felelősséggel. Figyelemmel kísérhetjük és felülvizsgálhatjuk az Ön által a Szolgáltatásaink használata során benyújtott vagy létrehozott tartalmakat a weboldalon, de nem vagyunk kötelesek ezt megtenni. Ön kizárólag a Szolgáltatások Önnek történő nyújtásához szükséges mértékben engedélyt ad nekünk felhasználói fiókja tartalmának elérésére, másolására, terjesztésére, tárolására, továbbítására, újraformázására, megjelenítésére és használatára. Ezen nyilatkozatok vagy garanciák korlátozása nélkül jogunk van, bár nem kötelességünk, hogy saját belátásunk szerint elutasítsunk vagy eltávolítsunk minden olyan Tartalmat, amely ésszerű véleményünk szerint megsérti valamelyik irányelvünket, vagy bármilyen módon káros vagy kifogásolható. Hacsak Ön kifejezetten nem engedélyezi, a Weboldal használata nem ad engedélyt nekünk az Ön által létrehozott vagy felhasználói fiókjában tárolt Tartalom kereskedelmi, marketing vagy hasonló célokra történő felhasználására, reprodukálására, adaptálására, módosítására, közzétételére vagy terjesztésére.
Az információk pontossága
Alkalmanként előfordulhatnak olyan információk a Weboldalon és az Alkalmazásban, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat tartalmazhatnak a termékleírásokhoz, árakhoz, elérhetőségekhez, promóciókhoz és ajánlatokhoz kapcsolódóan. Fenntartjuk a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy mulasztások kijavítására, valamint az információk bármikor, előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására vagy frissítésére vagy megrendelések törlésére, ha a Weboldalon vagy a kapcsolódó Szolgáltatásokban szereplő információk pontatlanok (beleértve azt is, ha ez az után történik, hogy ön benyújtott egy megrendelést). A törvény által előírtak kivételével nem vállalunk kötelezettséget a Weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, ideértve korlátozás nélkül az árazási információkat is. A Weboldalon meghatározott frissítési dátumok nem tekinthetők annak jelzésének, hogy a Weboldalon vagy a kapcsolódó szolgáltatásokban szereplő összes információ megváltozott vagy frissült.
Biztonsági mentések
Rendszeresen készítünk biztonsági másolatot a Weboldalról és a tartalomról, azonban ezek a biztonsági mentések csak a saját adminisztratív céljainkra szolgálnak, és semmilyen módon nem garantáltak. Ön a felelős a saját adataira vonatkozó biztonsági mentések fenntartásáért. Nem nyújtunk semmilyen kompenzációt az elveszett vagy hiányos adatokért, ha a biztonsági mentések nem működnek megfelelően. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy teljes és pontos biztonsági másolatot készítsünk, de nem vállalunk felelősséget e kötelezettségért.
Linkek más webhelyekre
Bár a Webhely és a Szoftver hivatkozhat más webhelyekre, sem közvetlenül, sem közvetve nem utalunk semmilyen jóváhagyásra, társulásra, szponzorálásra, támogatásra vagy kapcsolódásra egyetlen hivatkozott webhelyhez sem, kivéve, ha itt kifejezetten kijelentjük azt. Nem vállalunk felelősséget, hogy megvizsgáljuk és értékeljük vállalkozások vagy magánszemélyek ajánlatait vagy webhelyeik tartalmát, és nem vállalunk garanciát sem ezekért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen más harmadik fél tevékenységeiért, termékeiért, szolgáltatásaiért és tartalmáért. Gondosan meg kell vizsgálnia minden olyan weboldal jogi nyilatkozatait és egyéb felhasználási feltételeit, amelyekhez a mi weboldalunkon található linkek révén fér hozzá. A Webhelyen kívüli webhelyekre való látogatást saját felelősségére végzi.
Tiltott felhasználási módok
A jelen Feltételekben meghatározott egyéb feltételek mellett tilos a Weboldal vagy a weboldal Tartalmának használata: a) bármilyen jogellenes célból; b) arra, hogy másokat bármilyen jogellenes cselekmény megtételére vagy az abban való részvételre buzdítson; c) hogy megsértsen nemzetközi, tartományi vagy állami rendeleteket, szabályokat, törvényeket vagy helyi rendeleteket; d) szellemi tulajdonjogaink vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértésére; e) zaklatásra, visszaélésre, sértésekre, rágalmazásra, megfélemlítésre vagy nemi, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, életkor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján történő megkülönböztetésre; f) hamis vagy félrevezető információk benyújtására; g) olyan vírusok vagy bármilyen egyéb típusú rosszindulatú kód feltöltésére vagy továbbítására, amelyek felhasználhatók bármilyen olyan módon, hogy az befolyásolja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más webhelyek vagy az Internet funkcionalitását vagy működését; h) spamelésre, phishelésre, spiderelésre, automatikus adatgyűjtésre; i) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célra; vagy j) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más webhelyek vagy az Internet biztonsági funkcióinak megzavarására vagy megkerülésére. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal Ön általi használatának legtiltására a tiltott felhasználási módok bármelyikének elkövetése miatt.
Szellemi tulajdonjogok
„Szellemi tulajdonjogok”: minden jelenlegi és jövőbeli jog, amelyet törvények, közjogi törvények vagy alapvető jogok biztosítanak a szerzői és kapcsolódó jogokra, védjegyekre, formatervezési mintákra, szabadalmakra, találmányokra, jóakaratra, valamint találmányokra vonatkozó jogok, használati jogok és minden egyéb szellemi tulajdonjog, akár regisztrált, akár nem, ideértve az összes kérelmet és jogot a kérelemre és az odaítélésre, az elsőbbségre vonatkozó jogokat, az ilyen jogokat és az összes hasonló vagy azzal egyenértékű jogot vagy védelmi formát és a szellemi tevékenységek bármilyen más eredményét, amely a világ bármely részén jelenleg vagy a jövőben létezni fog. A Licencszerződés nem ruház át Önre a Szolgáltató vagy harmadik felek tulajdonában lévő semmilyen szellemi tulajdont, és az ilyen tulajdonhoz fűződő minden jog, tulajdonjog és érdekeltség (a felek között) kizárólag a Szolgáltató tulajdonában marad. A Weboldallal vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt összes védjegy, szolgáltatási védjegy, grafika és logó a Szolgáltató vagy a Szolgáltató licenszadóinak védjegye vagy bejegyzett védjegye. A weboldallal vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatban használt egyéb védjegyek, szolgáltatási védjegyek, grafikák és logók más harmadik felek védjegyei is lehetnek. A Weboldal és a Szolgáltatások használata nem ad Önnek jogot vagy engedélyt a Szolgáltató vagy egy harmadik fél védjegyeinek reprodukálására vagy egyéb felhasználására.
Szavatosságvállalás
Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen Szolgáltatást „ahogy van” és „ahogy rendelkezésre áll” alapon nyújtják, és hogy Weboldalunk vagy Szolgáltatásaink használata kizárólag a saját felelősségére történik. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön igényeinek, és nem vállalunk garanciát a Szolgáltatás használatából eredő eredményre sem. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatával letöltött vagy egyéb módon beszerzett bármilyen anyag és/vagy adat használata a saját belátása szerint és a saját felelősségére történik, és kizárólag Ön lesz a felelős az ilyen anyagok és/vagy adatok letöltéséből eredő bármilyen kárért vagy adatvesztésért. A fent leírt teljes 14 napos pénz-visszafizetési garancián kívül nem garantáljuk a Szolgáltatás Ön általi használatának hatékonyságát. Sem a szóbeli, sem az írásbeli tanácsadás vagy információ, amelyet tőlünk vagy a Szolgáltatáson keresztül szerez be, nem teremt semmilyen garanciát, amelyet itt kifejezetten nem írtunk le.
Kellékszavatosság
• Milyen esetekben élhet kellékszavatossági jogával?
A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a magyar Ptk. szabályai szerint szavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
• Milyen jogai vannak a kellékszavatossági igénye alapján?
A következő kellékszavatossági igényeket választhatja:
Esetleges hibás működés esetén a Szolgáltatás jellegéből adódóan kijavítás vagy kicserélés nem kérhető. Jótállási igényként kérheti az Előfizetési díj arányos csökkentését, vagy végső soron elállhat a Szerződéstől.
• Mi a szavatossági igény érvényesítésének határideje?
A hibát észlelésekor haladéktalanul jelentenie kell a Szolgáltató felé. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül bejelentett hibát késedelem nélkül bejelentettnek kell tekinteni. A kommunikáció késedelméből eredő károkért Önt terheli a felelősség, az át nem ruházható a Szolgáltatóra.
Tájékoztatjuk és felhívjuk a figyelmét, hogy a Szerződés létrejöttétől számított 2 (két) éves elévülési időn túl szavatossági jogait már nem gyakorolhatja.
• Kivel szemben érvényesítheti szavatossági igényét?
Jótállási igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
Korlátolt felelősség
Az alkalmazandó törvények által megengedett legnagyobb mértékben a Szolgáltató, annak leányvállalatai, igazgatói, tisztviselői, munkavállalói, ügynökei, beszállítói vagy licencnyújtói semmilyen esetben sem felelnek senkinek bármilyen közvetett, véletlenszerű, különleges, büntetőjogi, fedezeti vagy következményes kárért (beleértve - korlátozás nélkül - az elveszített nyereség, bevétel, értékesítés, goodwill, a tartalom használata, az üzletre gyakorolt hatás, üzleti gondok, várható megtakarítások elvesztése, üzleti lehetőségek elvesztése miatt elszenvedett károkat), keletkezzen az a felelősség bármely elmélete (szerződés, egyezség, garancia, törvényben előírt kötelezettségszegés, gondatlanság vagy más mód) alapján, még akkor sem, ha a felelős felet tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, vagy az ilyen károkat előre láthatta volna. Az alkalmazandó törvények által megengedett legnagyobb mértékben a Szolgáltató és annak leányvállalatai, tisztviselői, alkalmazottai, ügynökei, beszállítói és licencnyújtói szolgáltatásaival kapcsolatos összes felelőssége ezer forintra vagy a ténylegesen Ön által készpénzben a Szolgáltató részére az ilyen felelősséget eredményező eseményt megelőző egy hónapos időszakban kifizetett összegre korlátozódik (amelyik több). E korlátozások és limitek akkor is érvényesek, ha ez a jogorvoslat nem kompenzálja teljes mértékben az esetleges veszteségeket, vagy nem felel meg alapvető céljainak.
Elkülöníthetőség
A jelen Feltételekben foglalt összes jog és korlátozás csak annyiban alkalmazandó és kötelező érvényű, amennyiben azok nem sértik az alkalmazandó törvényeket, és még ilyen esetben is az a szándékunk, hogy csak az ahhoz szükséges mértékben korlátozzuk őket, hogy ezek a Licencszerződést ne tegyék jogellenessé, érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná. Ha a Feltételek bármely rendelkezését vagy annak valamely részét jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli meg az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság, a felek szándéka, hogy a fennmaradó rendelkezések vagy azok részei a Licencszerződés részét képezzék, és az összes fennmaradó rendelkezés és a Feltételek más részei teljes hatályban maradjanak.
Panaszok kezelése; Vitarendezés
A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során felmerülő problémákat és vitákat békés módon próbálja megoldani. Arra biztatjuk Önt, hogy mindig forduljon hozzánk bármilyen problémával kapcsolatban az email címünket ([email protected]) használva.
• Panaszkezelés
A Szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
Név: NetEnglish Solutions OÜ Magyarországi Fióktelepe
Cím: 2040 Magyarország, Budaörs, Mező utca 19/b
Elektronikus kapcsolatfelvétel: support​​​@​​inilingo.hu
A Panasz fogadója a panaszt 30 napon belül megvizsgálja és szükség szerint orvosolja.
A Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy példányát a panasz benyújtásától számított 30 napon belül érdemi válaszával együtt megküldi Önnek.
Ha panaszát elutasítják, panaszával bírósághoz fordulhat, vagy eljárást kezdeményezhet egy békéltető testület előtt.
• Fogyasztóvédelmi hatóság előtti eljárás megindítása
Jogai sérelmét észlelve panaszt tehet a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál, mint fogyasztóvédelmi hatóságnál. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi linken érhetők el: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
• Eljárás kezdeményezése a Békéltető Testület előtt
Fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésére a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében megpróbáljon megegyezésre jutni a felek között, ennek hiányában dönt az ügyben a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költséghatékony érvényesülése érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztó jogairól és kötelezettségeiről.
Az alábbi linken lehet felvenni a kapcsolatot az egyes megyék békéltető testületeivel: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:
Pest Megyei Békéltető Testület
Központi elérhetőségek, levelezési cím:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszám: +36-1-792-7881
Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes
• Az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatos viták rendezése
Tájékoztatjuk Önt, hogy a viták peren kívüli rendezésének megkönnyítése érdekében az interneten vásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitájának peren kívüli rendezését. A vitarendezési fórumot az alábbi linken érheti el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Panaszát az online vitarendezési platformon nyújthatja be az űrlap kitöltésével. Célszerű az űrlaphoz csatolni minden olyan dokumentumot, amely alátámasztja panaszát.
Joghatóság
Ha a jogvita megoldatlan marad, a jelen Feltételek kialakítására, értelmezésére és teljesítésére, valamint az abból származó esetleges vitákra a magyar anyagi és eljárási törvények irányadók, tekintet nélkül a Feltételek konfliktusokra vagy jogválasztásra vonatkozó szabályaira, illetve az alkalmazhatóság mértékében a magyar törvények. A jelen ügyben a kizárólagos joghatóság és a keresetek helyszíne a Magyarországon található bíróságok legyenek, és Ön ezennel aláveti magát e bíróságok személyes joghatóságának.
Változások és módosítások
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket vagy annak a Weboldalra vagy a Szolgáltatásra vonatkozó irányelveit bármikor módosítsuk, ami a jelen Feltételek frissített verziójának a Weboldalon történő közzététele után lép hatályba. Amikor megtesszük, kijavítjuk a frissítés dátumát az oldal alján. A Weboldal további használata az ilyen változások után az Ön hozzájárulását jelenti a változásokhoz.
E feltételek elfogadása
Ön elismeri, hogy elolvasta jelen Feltételeket, és elfogadja az összes bene szereplő feltételt. A Weboldal és/vagy a Szolgáltatás használatával Ön vállalja, hogy betartja a jelen Feltételekben foglaltakat. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek feltételeinek betartásával, akkor nem jogosult a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használatára vagy elérésére.
Kapcsolatfelvétel
Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, hogy jobban megértse a jelen Feltételekben foglaltakat, vagy bármilyen ezzel kapcsolatos ügyben érdeklődik, kérjük, küldjön egy e-mailt a support​​​@​​inilingo.hucímre.
A dokumentum legutóbbi frissítése: 2023. október 9.